การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 51 ธันวาคม 28, 2015
ตอนที่ 16 เมษายน 13, 2014
ตอนที่ 1 ตุลาคม 10, 2012
ตอนที่ 78 มกราคม 9, 2017
ตอนที่ 51 กุมภาพันธ์ 6, 2013
ตอนที่ 17 กันยายน 22, 2012
ตอนที่ 5 ตุลาคม 25, 2012
ตอนที่ 17 ธันวาคม 5, 2012
ตอนที่ 1 สิงหาคม 22, 2012
ตอนที่ 6 กรกฎาคม 10, 2012
ตอนที่ 16 กันยายน 22, 2012
ตอนที่ 11 ตุลาคม 10, 2014
ตอนที่ 5 กรกฎาคม 13, 2012
ตอนที่ 13 พฤษภาคม 15, 2015
ตอนที่ 134 มีนาคม 19, 2017
ตอนที่ 4 กันยายน 29, 2012
ตอนที่ 11 สิงหาคม 11, 2012
ตอนที่ 0 กันยายน 17, 2012