การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 1 กันยายน 4, 2015
ตอนที่ 29 สิงหาคม 19, 2015
ตอนที่ 1 สิงหาคม 4, 2015
ตอนที่ 20 ธันวาคม 29, 2015
ตอนที่ 3 กรกฎาคม 15, 2015