การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 95 กุมภาพันธ์ 22, 2015
ตอนที่ 51 มีนาคม 10, 2014
ตอนที่ 19 ธันวาคม 7, 2012
ตอนที่ 6 พฤศจิกายน 11, 2014
ตอนที่ 66 พฤษภาคม 20, 2014
ตอนที่ 50 สิงหาคม 8, 2015
ตอนที่ 39 มกราคม 24, 2014
ตอนที่ 174 กุมภาพันธ์ 5, 2016
ตอนที่ 8 ตุลาคม 13, 2012
ตอนที่ 156.5 พฤษภาคม 14, 2013
ตอนที่ 51 ธันวาคม 28, 2015
ตอนที่ 16 เมษายน 13, 2014
ตอนที่ 1 ตุลาคม 10, 2012
ตอนที่ 78 มกราคม 9, 2017
ตอนที่ 51 กุมภาพันธ์ 6, 2013
ตอนที่ 17 กันยายน 22, 2012