การ์ตูนออกใหม่ล่าสุด

ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 24, 2014
ตอนที่ 1 ธันวาคม 1, 2014
ตอนที่ 3 ธันวาคม 31, 2014
ตอนที่ 9 พฤศจิกายน 27, 2014
ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 13, 2014
ตอนที่ 45 พฤศจิกายน 17, 2015
ตอนที่ 2 พฤศจิกายน 24, 2014
ตอนที่ 3 พฤศจิกายน 27, 2014
ตอนที่ 2 พฤศจิกายน 19, 2014
ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 28, 2014
ตอนที่ 4 พฤศจิกายน 20, 2014
ตอนที่ 18 มิถุนายน 15, 2018
ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 28, 2014