4.2
Your Rating
คะแนน
Shi ni Modori, Subete o Sukuu Tame ni Saikyou หลังจากที่กลับมาจากความตาย จะต้องแข็งแกร่งขึ้น เพื่อช่วยทุกคนให้จงได้ Average 4.2 / 5 out of 5
ชื่ออื่น
หลังจากที่กลับมาจากความตาย จะต้องแข็งแกร่งขึ้น เพื่อช่วยทุกคนให้จงได้
ผู้แต่ง
Updating
ผู้วาด
Updating
หมวด
ประเภท
Manga